kop
  deur
recepten

  Ondersteuning van ons werk

   
    ondersteuningVindt u het een goede zaak dat wij vluchtelingen opvangen die op een of andere manier buiten de opvang van de officiële instanties terecht zijn gekomen?
Staat u achter de initiatieven die door de Vuurhaard ontwikkeld worden?

Dan zouden we het op prijs stellen als u onze mensen ook financieel zou willen ondersteunen. De Congregatie van de Fraters CMM financiert de huisvesting van de bewoners. Uw giften komen ten goede aan hun maaltijden, zakgeld en andere onkosten die er gemaakt moeten worden zoals advocaten- en rechtbank bezoek,leges, ontspanning voor de kinderen, etc.

Uw gift is welkom op IBAN NL48 INGB 0002 1187 03 (Fraters CMM te Tilburg), onder vemelding van "Vluchtelingen De Vuurhaard".
   
Bijgewerkt op: 23.10.2018
kookboek