kop
  deur
Leefgemeenschap

  Gastvrijheid voor vluchtelingen

 

 

rechts

 
    gastvrijheid_01Onze gasten

Onze gasten komen uit vele landen. Afrika, de voormalige Sovjetunie, de Balkan en het Midden-Oosten. Omdat ze hun verhalen al zo vaak bij officiële instanties hebben moeten vertellen, vragen wij nooit naar hun vluchtredenen. En ook niet naar hun vluchtverhaal. Als ze wat langer hier zijn, komen de verhalen gaandeweg toch boven. Ook van hun weg langs de strenge, bureaucratische vluchtelingenwetgeving in Nederland. Met soms mensonwaardige opsluitingen in politiecellen en penitentiaire
inrichtingen. Zonder dat er sprake is van enig 1n crimineel gedrag. Velen willen en kunnen niet terug naar het land van herkomst. En als ze al terug willen staan vaak regelingen van hun eigen land die terugkeer in de weg.
   
Bijgewerkt op: 23.10.2018
kookboek