kop
  deur
Leefgemeenschap

  Wat ons bezielt

links

 

rechts

 
    leefgemeenschap_09Uit: Huub Oosterhuis "Deze geboren vreemdeling"

Belangrijk is dat je bereid bent moeilijk te leven: er veel, misschien wel alles voor over hebben om, als het op jou aan zou komen, niet mee te rennen, mee te verraden, mee te moorden. Stel, je bent bereid zo te leven. Dan kan het gebeuren dat je je verantwoordelijk gaat voelen voor anderen: dat je een taak op je moet nemen, dat je het woord moet doen, dat je anderen moet vasthouden, bemoedigen, meekrijgen. Een Mozes-roeping, een Jezus-roeping? Grote woorden, maar onderschat niet wat er van je gevraagd kan worden en tot welke verre engagementen je kunt worden uitgenodigd.

Overal zijn mensen verwikkeld, verward, ‘betrokken’ in verzetssituaties en bevrijdingspogingen, op scholen, in buurtwerk, in velerlei bedrijfstakken, diaconie en vrijwilligerswerk. En allen zijn wij verwikkeld in ons eigen proces van uittocht en opstanding, ook wel ‘menswording’ genoemd.

   
Bijgewerkt op: 23.10.2018
kookboek